Kinderen met motorische beperkingen verdienen meer aandacht in ‘Passend Onderwijs’.

Het valt op dat kinderen met motorische beperkingen nauwelijks meegenomen worden in publicaties over ‘passend onderwijs’. Het zwaartepunt ligt veelal op gedragsproblematiek. Toch zijn ze er: kinderen in rolstoelen, kinderen met jeugdreuma, kinderen met halfzijdige verlammingen, kinderen met hersenbeschadigingen, spierziektes, enz. Kinderen die een gebouw niet zelfstandig binnen kunnen, die de schriftjes niet kunnen uitdelen, die ook willen meegymmen, die moeilijk een pen kunnen vasthouden, die niet veilig kunnen buitenspelen, die verzorging nodig hebben.

Zijn basisscholen er klaar voor om invulling te geven aan de zorgplicht? Is UW basisschool er klaar voor?

Advertenties

Warm aanbevolen…

Gepubliceerd op de LinkedIn pagina van Robin Groeneveld, door Laurà Gerards, ambulant begeleider van REC Noordoost Nederland cluster 3:

Het boek “Krukken geen bezwaar” is een praktisch handboek waar een gymdocent direct mee uit de voeten kan. Het verandert voor leerlingen de situatie volledig. Van het “doe maar even niet mee” tot op eigen kracht en eigen manier deel kunnen nemen aan bewegingsonderwijs. Het waarborgt de oh, zo belangrijke driepoot ‘relatie-competentie-autonomie’.

Zo’n bericht maakt ons natuurlijk trots! Dank je wel, Laurà!